Kandidáti

Kralupy nad Vltavou - seznam kandidátů do zastupitelstva

1. Tomáš Pekárek

35 let, Kralupy nad Vltavou - Lobeček,
Vědecký pracovník, člen Rady města a zastupitel

2. Mgr. Martin Luksík

51 let, Kralupy nad Vltavou - Lobeček,
Ředitel základní školy, člen Rady města a zastupitel

3. Petr Marek

49 let, Kralupy nad Vltavou,
Podnikatel, jednatel společnosti

4. MUDr. Jana Homolová

61 let, Kralupy nad Vltavou,
Praktická lékařka, členka Zastupitelstva města

5. Petr Čáp

35 let, Kralupy nad Vltavou - Lobeček,
Inspektor jakosti

6. Filip Prantl

38 let, Kralupy nad Vltavou,
Podnikatel

9. Ing. Jakub Gleich

44 let, Kralupy nad Vltavou - Lobeček,
Plánovač výroby rafinerie

21. Ing. Petr Čihák

39 let, Kralupy nad Vltavou,
Auditor

Naši lidé

Kralupy nad Vltavou - seznam našich lidí

Program

1.

Efektivní a transparentní radnici s plnou informovaností pro občany:

Chceme online přenosy z jednání zastupitelstva města i s následným záznamem na webu.

2.

Při veřejných zakázkách více zohlednit kvalitu práce.

Zpřísníme požadavky na výběr firem tak, abychom měli jistotu kvalitní práce.

3.

Zavést participativní rozpočet

Vyčleníme část rozpočtu určeného na investice a o jejich využití budete rozhodovat Vy, obyvatelé města.

4.

Významnější investiční projekty realizovat na základě architektonických soutěží

Projekty, které ovlivní vzhled a funkčnost veřejného prostranství, podrobíme architektonickým soutěžím.

5.

Dokončit rekonstrukci náměstí

I díky nám se po letech konečně začalo na náměstí pracovat.

6.

Zkvalitnit péči o kralupskou zeleň, městské lesy a hřbitovy

Zvýšíme investice do úklidu a péči o zeleň

7.

Zavést městské granty na údržbu okolí obytných domů

Lidem ochotným starat se o své okolí přispějeme a jejich výsledky s radostí podpoříme a oceníme.

8.

Změny územního plánu odpovědně diskutovat s odborníky a občany

Se všemi plánovanými změnami územního plánu seznámíme občany včas a tak, aby měli možnost a prostor se k nim vyjádřit a ty mohly být případně zakomponovány do nového plánu.

9.

Vlastní výstavbu nového bydlení

Budeme podporovat soukromé investory a pomocí národního programu Výstavba také sami budovat nové bytové jednotky z části pro sociální bydlení, ale především jako startovací možnosti pro mladé rodiny a naše učitele, hasiče a policisty.

10.

Zavést online databázi projektů města

Volně dostupnou databázi připravovaných a probíhajících investičních projektů vytvoříme tak, abyste se z ní dozvěděli vše potřebné.

11.

Zlepšit průjezdnost městem a parkovací možnosti

Vytvoříme další parkovací stání na sídlištích

12.

Parkovací cyklověž a parkoviště P+R u nádraží

Věříme v dohodu s investory v této chvíli prázdných ploch před nádražím.

13.

Strážníky v ulicích

Pomocí grantů ministerstva vnitra zaměstnáme pochůzkové preventisty k městské policii tak, aby každý měl svěřenou určitou část našeho města.

14.

Pokračovat v modernizaci našich škol

V posledních letech došlo k mnoha zásadním rekonstrukcím školních budov.

15.

Zajistit navýšení kapacity v ZUŠ

Díky rekonstrukci dominanty nového náměstí, budovy bývalého pivovaru, nabídneme neustále se rozvíjející základní umělecké škole nové prostory, které tato nutně potřebuje.

16.

Důslednou ochranu a pomoc pro zdravotně a sociálně znevýhodněné

Našim seniorům nakoupíme bezpečnostní pohotovostní tlačítka a seniortaxi.

17.

Zdvojnásobit příspěvek kralupskému sportu a kultuře

Sportovní a kulturní dění ve městě si zaslouží větší podporu.

18.

Prosazovat další rekonstrukce hřišť, jejich vybavení a bazénu

Naše snažení o venkovní vyžití neskončí několika grily a venkovními posilovnami.

19.

Výstavbu nových sportovišť pro netradiční sporty

Vybudujeme nový skatepark, pumptrackovou a bikrosovou trať, tělocvičnu zaměřenou na gymnastiku a další netradiční sporty, jako je třeba petanque.

20.

Nabídnout další aktivity a rozšířit otevírací dobu a využití kralupského koupaliště

Z místa uděláme vícefunkční areál se zábavou nejen pro malé, ale i pro dospělé a též pro vaše mazlíčky.

21.

Zajistit veřejně přístupnou Wi-Fi

Právě zavádíme inteligentní systém šíření mobilního signálu skrze lampy veřejného osvětlení. Chceme stejný systém pro šíření veřejně dostupné Wi-Fi.

22.

Obchvat

Byli jsme to právě my, kdo po letech umožnil posun ve věci výstavby obchvatu města.

Akce

Kontakt

ANO Kralupy nad Vltavou anokralupy@seznam.cz
mo.kralupy.nad.vltavou@anobudelip.cz

ANO Kralupy nad Vltavou